Friday, 17 June 2016

Week 6 - 4 phrases in Maori.

WALT write 4 phrases and their translations that you have learnt about Kai (food).

1 : He aha to tino kai ki a koe? ( What is your favourite food ).

2 : He miti taku tino kai ki ahau. ( Meat is my favourite food). 

3 : He pai ki a koe nga aporo? ( Do you like apples).

4 : Ae he pai ki ahau nga aporo. ( Yes I like apples). 
OR : Kao kaore i te pai ki ahau nga aporo. ( No I dont like apples).

My Learning goals : To choose different fruits.

No comments:

Post a Comment